NAEEF
Golden Square
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 23,850,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
MAYFAIR
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 24,990,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
SUN AND SANDS DOWNTON
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 24,990,000 ریال

اطلاعات بیشتر
NAEEF
Phoenix
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 30,690,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
DUBAI PALM HOTEL
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 25,940,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Abu Hail
Abjad Grand
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 26,890,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
VERSAILLES
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 27,460,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OMAR IBN KHATAB
FORTUNE GRAND
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 28,410,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CLOCK TOWER
Nihal Palace
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 29,930,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
MOSCOW BB
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 33,350,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
leela hotel ( ex.Halo)
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 36,580,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BUR DUBAI
City Seasons Tower
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 37,796,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL MAKTOOM
JOOD PALACE
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 40,950,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
SOMEWHERE
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 40,190,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SALAH AL DIN ROAD
CROWNE PLAZA DEIRA
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 42,394,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

تور 3شب و 4 روز با پرواز ایران ایر

این تور از 21 , اسفند , 1397 تا 31 , شهریور , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 3 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور